Välkommen till Haklappar.nu
som ägs av Comforta Care AB.

Om företaget

Under 90-talet var kommuner, landstingen och samhället i stort inställda på engångsartiklar för vård och omsorg. Miljötänkandet hade inte nått fram till våra svenska sjukhus och äldreboenden, allt skulle kastas efter användning. Entreprenören Andreas Papacosta såg att det fanns ett behov av en bättre och hållbarare lösning för hjälpmedel inom vård och omsorg. Andreas bestämde sig därför att modernisera vårdtextilsindustrin och göra den både ekonomiskt gynnsam och bättre för miljön. 

I flera år försökte Andreas förgäves marknadsföra de återanvändningsbara vårdprodukterna han utvecklat, men utan framgång. Han drev andra gynnsamma verksamheter parallellt med sin vision om att förbättra vården. Han envisades att uppvakta vårdansvariga för kommuner och lansting, men ingen lyssnade. Strax innan Andreas var på väg att kasta in handduken kom vändningen. Telefonen började ringa! Plötsligt ville alla ha en del av Andreas Papacostas smarta lösningar.

Men ingen framgång utan konkurrens. Marknaden för textila- och återanvändningsbara hjälpmedel har snabbt vuxit och många utländska företag har idag intagit marknaden får återanvändningsbara hjälpmedel. Men trots det har det lilla familjeföretaget Comforta Care AB fortsatt att tillverka svenska vårdtextiler till samma eller bättre pris än sina konkurrenter. Ochdet som gör Comforta Care till den bästa tillverkaren är att tillverkningen sker i Sverige. Comforta Care har sitt skrädderi strax utanför Umeå och fortsätter där kampen för en hållbarare och miljövänligare vård.

Om produkterna

År 1997 hette Conforta Care,  Protecta Medical AB, men i samband med att vissa hjälpmedel överläts till Handicare AB ändrades namnet till Comforta Care. Conforta Care AB har under alla år jobbat för att lösa problem för vårdpersonal och vårdtagare. En hållbarare och miljövänligare hjälpmedelslösning för vården har alltid stått i centrum. Konkret har företaget jobbat för att vården ska använda miljövänliga och innovativa flergångstextiler t.ex. glidlakan, draglakan, madrasskydd och lakansskydd. En annan stor del av Conforta Cares produkt utbud har tidigare varit vårdbälten, som används för stöd och säkerhet när en patient ska mobiliseras. 

Idag har sortimentet övergått till framförallt haklappar för vuxna, tvättbara skoskydd, munskyddduschmössor, duschförkläden och andra textila vårdprodukter som går att använda om och om igen. Visionen är den samma som alltid – att skapa flergångstextiler av högsta kvalité, som ska hjälpa både personal och vårdtagare. 

De Svensktillverkade vårdtextilerna är avsedda att levereras till landsting, kommuner privata-vårdföretag  och privatpersoner.m går att använda om och om igen. Visionen är den samma som alltid – att skapa flergångstextiler av högsta kvalité, som ska hjälpa både personal och vårdtagare.

För större inköp kontakta Conforta Care för bästa möjlig pris.